Milan Vacovský

KOVÁNÍ - ZÁMKY - TREZORY

Dveřní kování mmmm Ostatní kování mmmm Doplňky

Pokud si chcete prohlédnout ceník klikněte zde


Systémy generálního klíče

Zařízení hlavního klíče (ZHK)
Pro menší či zjednodušené systémy (firmy, malé budovy), každý vstup má svůj klíč, hlavní klíč odemkne všechny zámky (vstupy).

 

Zařízení generálního klíče (ZGK)
Pro větší, několikapodlažní objekty nebo skupiny objektů (průmyslové podniky, administrativní budovy), sdružení několika zařízení hlavního klíče do jednoho komplexu s nejvyšším klíčem - generálním, který odemkne všechny zámky. Klíči, který otevírá skupinu vstupů (patro, oddělení), říkáme skupinový.

 

Zařízení centrální vložky (ZCV)
Objekty s potřebou odemykat společné vstupy (bytové domy), všechny (eventuelně vybrané) klíče otevřou společný vstup s centrální vložkou.

 

Kombinovaná zařízení
Kromě základních typů existují další možná, jako např. ZHK+CV, ZGK+CV, více zařízení CV GK atd.

 

Stejné uzávěry
V mnoha případech je praktickým řešením sdružení libolného počtu stejně funkčně využívaných vstupů (sklady, trafostanice, strojovny výtahů). Nejjednodušší uzamykací systém je vhodný tam, kde není nutné požadovat samostatné klíče u jednotlivých vložek.

ZÁKLAD UZAMYKACÍHO SYSTÉMU
zpracování klíčového systému ve stavebním projektu je zatím výjimkou. Proto je nutné ve většině případů zpracovat požadavky zákazníků v samostaném projektu - klíčovém plánu. Přesná specifikace, výběr optimálního materiálu, vhodný typ uzamykacího systému s ohledem na účel a charakter budovy, optimální složitost plánu zamykání, to vše jsou aspekty, které tvoří dobrý projekt. Obvzlášť důležité je umět předvídat budoucí požadavky na klíčový systém - rozšíření objektu, noví pracovníci - tzn. nové skupinové klíče, bezpečnostní požadavky pojišťoven.

VÝBĚR OPTIMÁLNÍHO MATERIÁLU
Komponenty pro klíčový uzamykací systém by měly zajistit:
1. kombinační možnosti, více profilů klíčů resp. válců vložek
2. technickou, organizační, příp. právní ochranu proti neoprávněnému zhotovení klíčů (polotovary, které nejsou volně dostupné)
3. veškeré požadavky na uzamčení různými typy zámků
4. vysokou životnost a spolehlivost

Používané typy uzamykacích systémů:

KABA QUATTRO - S
vyzkoušená převratná klíčová technika pro nejvyšší nároky
certifikát č. J-33-0006/99
až 22 blokovacích prvků ve 4 stupních
oboustranný klíč - je jedno jak se zastrčí
klíče dostupné až v 11ti různobarevných řadách - organizační pomůcka
právní, technická a organizační ochrana klíče
volitelný stupeň bezpečnostni vložky

KABA GEMINI - S
patentovaný systém pro vysoké nároky
Certifikát č. J-33-0006/99
až 16 blokovacích prvků (stavítek) ve 3 velikostních stupních
oboustranný klíč
právní, technická a organizační ochrana klíče
volitelný stupeň bezpečnosti

KABA ELOLEGIC
unikátní systém pro nejvyšší zamykací nároky
výhody mechaniky a elektroniky v jednom řešení
každý klíč téměř tak individuální jako otisk prstu
jednoduché naprogramování příslušnosti klíčů k vložce
snadná instalace

GEGE AP 2000
Certifikát č. J-33-0009/99
speciální konstrukce blokovacích kolíků - ochrana proti vyplanžetování
možnost volby bezpečnostních prvků (ochrany proti odvrtání)
široká volba speciálních typů zámků - průmyslových, nábytkových apod.
organizační ochrana klíče proti neoprávněnému zhotovení
právní - patentová ochrana polotovaru klíče použitím systému CNS
nejlepší poměr užitné hodnoty versus ceny z našich výrobků

GEGE AP 2000 SE
boční uzamykací prvky zvyšují podstatně kombinační možnosti
zvýšená bezpečnost vložky i klíče

CORBIN
patří mezi nejrozšířenější zahraniční vložky v České republice
pro nejběžnější použití - cena srovnatelná s tuzemskými výrobci
volba povrchové úpravy
organizační ochrana klíče proti neoprávněnému zhotovení
nejlepší poměr - užitná hodnota versus cena u abnormálních rozměrů vložek

FAB
ověřená kvalita, tradice, maximální zkušenost s materiálem
omezené technické možnosti
bez ochrany klíče
vhodné pro dílčí řešení uzamykacích systému